O projektu

section-cover
Brz, ekološki održiv, pouzan i bezbedan transport robe i putnika na Dunavu je naš prioritet.

O čemu se radi?

Potrebno je izvršiti hidrotehničke i bagerske radove na svim kritičnim tačkama duž plovnog toka Dunava u Srbiji. Hidrotehnički radovi se sastoje od:

  • neukorenjenog napera,
  • četiri praga 
  • tri ševrona.

Bagerski radovi će biti izvršeni na 5 kritičnih sektora.

Po završetku ovih radova plovni uslovi na Dunavu će biti u skladu sa nacionalnom politikom, preporukama Dunavske komisije i razvojnim planovima Evropske Unije u oblasti saobraćajnih sistema.  


Sektor
  • Saobraćaj
EuropeAid referenca
135642/IH/SER/RS
Komponente
  • Izvođenje radova
Grad / Region
Grad / oblast implementacije Deonica reke Dunav u Republici Srbiji na šest kritičnih sektora (od km 1287 do km 1195). Od Novog Sada do Beograda
EU donacija
7.613.554 €
Vreme implementacije
Avgust 2018. - Septembar 2020.
Korisnik
Ministartsvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Implementiran od strane
GROMA HOLD EOOD